top of page
【 限時優惠 】額外$480 寬頻服務月費回贈
smartone $480 code.jpg

年尾搶客!SmarTone 寬頻服務指定地址輸入優惠碼「SMART」即賞額外$480 寬頻服務月費回贈!公屋 1000M 寬頻月費低至$88! 

優惠期: 即日起至另行通知

詳情: 於網上登記 SmarTone 24個月 1000M 寬頻服務輸入優惠碼「SMART」即賞額外$480 服務月費回贈

smartone logo.png

優惠碼

SMART

優惠期日期:即日起至另行通知

條款及細則:

  • HK$480 額外月費回贈將於此計劃的合約期內按月分期回贈客戶 (每月回贈HK$20 x 24個月)

  • 優惠只適用於指定住宅地址申請寬頻服務計劃並於申請日起計45天內完成安裝之客戶,須簽約指定合約。

  • 不可與其他優惠同時享用。受其他條款及細則約束。

如何使用SmarTone寬頻優惠代碼

客人輸入登記地址之後,可以在【推薦計劃】找到 輸入優惠碼 的欄位,便可輸入優惠碼以獲得月費回優惠。

Screen Shot 2020-12-09 at 12.07.01 PM.pn
Screen Shot 2020-12-08 at 5.38.55 PM.png

對以上優惠計劃仲係唔係好了解 ﹖

唔洗怕醜,即刻聯絡寬頻先生為您解答一切疑難

bottom of page