top of page

【聖誕寬頻網上快閃限定】香港寬頻家居上網 800M x Netflix 只需$99優惠詳情: 網上申請香港寬頻 800M寬頻 x Netflix組合,月費只需$99,名額只有500個

優惠期: 即日至2021年12月27日 想了解優惠詳情請 聯絡我們,向寬頻先生查詢閣下樓宇是否符合以上的特選屋苑新登記家居寬頻優惠。


立即到 香港寬頻使用此優惠
香港寬頻更多優惠:

【網上限定.免月費】特選屋苑新登記家居寬頻可享優惠免12個月月費及 $680安裝費


#香港寬頻 #HKBN #Netflix #家居寬頻 #家居寬頻優惠110 次查看0 則留言
bottom of page